Översättning: Cilla Johnson.

Efterord: Anna Jörngården

Detta är Jantelagen:

1 Du skall inte tro att du är något.

2 Du skall inte tro att du är lika god som vi.

3 Du skall inte tro att du är klokare än vi.

4 Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.

5 Du skall inte tro att du vet mera än vi.

6 Du skall inte tro att du är förmer än vi.

7 Du skall inte tro att du duger till något.

8 Du skall inte skratta åt oss.

9 Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.

10 Du skall inte tro att du kan lära oss något.

Direktköp från förlaget: 160 kr, inkl. moms, frakt tillkommer

Tillbaka

Aksel Sandemoses författarskap är ett av de centrala i nordisk 1900-talslitteratur.

Trots att Sandemose föddes och växte upp i Danmark räknas han som en norsk författare.

Huvudpersonen i Sandemoses viktigaste böcker – En flykting korsar sitt spår, Det gångna är en dröm, Varulven – är han själv. Hela hans diktning formar sig till ett enda väldigt jagdrama.