Backlist:

Bellmans värld

av Ingmar Simonsson.

223 s. Mjukband. Bellmans visdikter tilltalar oss idag med sitt mustiga och levande språk, men risken är att vi missar anspelningar då Bellman arbetade med stilblandning.

Läs mer

Backlist:

läsningar av
INTET


av Anders Olsson


Mjukband 457 s.
Den modernistiska litteraturen
finner sitt centrala ämne
i tomrummet, i intet.

Läs mer

Backlist:

TÄCKNAMN SHAKESPEARE

av Gösta Friberg & Helena Brodin Friberg

Vem är egentligen upphovsmannen till Shakespeares verk?

 

818 s. Inbunden

läs mer

Backlist:

Att skriva dagen

Gunnar Björlings poetiska värld

av Anders Olsson

430 s. Inbunden. Gunnar Björling, 1887-1960, är en av 1900-talets mest säregna och nyskapande svenskspråkiga författare. Hans betydelse som föregångare kan inte överskattas, men trots det har det hittills inte funnits någon övergripande presentation och analys av hans samlade verk.

Läs mer