Tillbaka

Författaren Stefan Foconi har tidigare utgivit åtta böcker,
under senare år också¨drivit upp drygt 300 arter av träd
från hela världen ifrån fröstadiet, även om han i denna essä
främst ägnar sig åt våra skandinaviska träd. Stefan Foconi
närmar sig trädgården ur ett existentiellt perspektiv.

Boken innehåller också 36 bildsidor, 32 av dem är i färg,
vilka visar våra vanligaste trädsorter och hur dessa särskiljs
på löv, blomster och frukt.

Direktköp från förlaget: 110 kr inkl. inkl. moms, frakt tillkommer

Foto: Marianne Mannsåker