Sonetterna till Orfeus bildar tillsammans med Duinoelegierna ett verk utan motstycke i 1900-talets tyska litteratur och har gett Rainer Maria Rilke en plats bland de största poeterna på det tyska språket.

I februari 1922 översköljdes Rilke av en ingivelsevåg stark nog att i ett svep på tre dygn skriva svitens första del på 26 sonetter. Efter 10 dagar kom en ny våg som resulterade i andra delens 29 sonetter. Sonettens versmått och rimflätning hör ändå till det mest intrikata man kan välja. I denna volym är dessutom originalet med som parallelltext.

Direktpris 120 kr inkl. moms, frakt tillkommert

Martin Tegen erhöll Samfundet De Nios översättarpris 13 december 2007 för sin tolkning av Wiliam Shakespeares Sonetter och versberättelser. Tidigare har han tolkat J. W. Goetes Öst-västlig divan och även översatt Oswald Spengledrs Västerlandets undergång. Martin Tegen fyllde 92 år den 28 april 2011.Svenska Akademien har tilldelat Martin Tegen Natur & Kulturs översättarpris för år 2011

Rainer Maria Rilke

Rilke, René (Rainer) Maria, 1875–1926, tysk diktare. R. var född i Prag, studerade i München och Berlin, reste till bl.a. Italien och Ryssland, där han tog intryck av Tolstoj och rysk-ortodox kristendom, och blev genom långvariga vistelser i utlandet en internationell personlighet. Rysk fromhet satte sin prägel på genombrottsboken, diktsamlingen Das Stunden-Buch ('Tideboken', 1905). Några år in på 1900-talet ändrades R:s diktsyn radikalt. Det överväldigande mötet med skulptören Rodin, målaren Cézanne och konstnärsgruppen i Worpswede ledde till att han övergav den musikaliska inspirationstanken. Dikten blev ett heligt uppdrag och ett strängt, mödosamt arbete på att nå fram till tingens väsen och i ord skapa "ekvivalenser" till tingen. R. hyllade Rodin i boken Auguste Rodin (1903) och i dedikationen till diktsamlingen Neue Gedichte ('Nya dikter', 1907–08), där den nya diktsynen gestaltas i bl.a. den berömda "Der Panther" ("Pantern"). R:s kvarstående inre splittring, förstärkt av bristande inspiration och tvivel på språket, präglar dagboksromanen Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1910; "Malte Laurids Brigge"). I januari 1912 skrev R. under en vistelse på slottet Duino vid Adriatiska havet, den mäktiga första elegin i Duineserelegien (1923; "Duinoelegierna") och koncipierade de övriga nio. Först i februari 1922 fullbordades verket under en stark inspirationsvåg, som också födde Die Sonette an Orpheus (1923; "Orfeus-sonetterna"). Dessa båda sena verk har med sin stränga, Hölderlininspirerade stil och sin gestaltning av den moderna människans strävan att nå utanför sig själv och fram till sig själv fått stor betydelse för moderna lyriker i olika länder. "Duinoelegierna" har översatts av bl.a. Erik Lindegren (1967). Källa NE

Tillbaka