René Girard är en av vår tids mest storslagna och
kontroversiella tänkare. Sedan början av 1960-talet
har han utvecklat en teori, med grund i skönlitteratur,
myter och antropologi, som försöker förklara kulturens
uppkomst i människans rivalitet och begär. Utstötning
och offer är ett sätt att stabilisera samhället,där
våldet avleds genom heliga riter. Det kristna evangeliet
och den stora litteraturen - som hos Shakespeare,
Dostojevskij och Proust - kan avslöja det våld
som den offentliga kulturen täcker över.


Innehåll

Förord: Den obekväme René Girard        7

I  Ur Romantikens lögn och romanens sanning

 • Det "triangulära" begäret.   21

II  Ur Syndabocken

 • Förföljelsens stereotyper.   55

III  Ur Shakespeare: avundens teater

 • Kap. 3. Den äkta kärlekens gång.   67

 • Kap. 24. Låt oss offra, inte slakta, Cassius.   79

 • Kap. 25. Låt oss karva honom till föda för gudar.   91

 • Kap. 29. Tror ni på er egen teori?   98

 • Kap. 30. Hamlets tröga hämnd.   115

IV  Ur Om ting som varit dolda sedan världens begynnelse

 • Bok 1. Antropologins grunder.

  • Kap. I. Offermekanismen, grunden till det religiösa.   139

  • Kap. II. Kulturens och institutionernas ursprung. 180

 • Bok 2. Den judisk-kristna traditionen.

  • Kap. II. Att läsa evangelierna utan offer.   213

 • Bok 3. Interdividuell psykologi.

  • Kap. IV. Psykoanalytisk mytologi.   252

  • Kap. V. Bortom skandalen.   288

V  Ur Jag ser Satan störta från himlen som en blixt

 • Appolonius av Tyana förfärliga mirakel.  

 • Verkförteckning  335