Tillbaka

Sångernas bok, som blev Heinrich Heines mest spridda och kända diktverk, uppvisar lyriken i ett förändringsskede; här bryts en romantisk poesi med ironiska drag mot en modernare ton på friare vers.

Samlingen innehåller fem delar: Unga smärtor, Lyriskt intermezzo, Hemkomsten, Harzresan och Nordsjön.

Ingen tyskspråkig författare har tonsatts så ofta som H. Heine - närmare sjutusen tonsättningar har listats. I denna volym presenteras originalet som parallelltext.

 Med 30 teckningar av Hugo Flintzer.

Efterord av Axel Englund

Kronologi av Martin Tegen

Martin Tegen har tidigare tolkat bl.a.

R. M. Rilkes Sonetterna till Orfeus (2009),

J. W. Goethes Väst-östlig divan (2004) och

W. Shakespeares Sonetter och versberättelser,

för vilken Tegen erhöll Samfundet De Nios

översättarpris i december 2007.

Svenska Akademien har tilldelat Martin Tegen Natur & Kulturs översättarpris för år 2011

"Det har ljugits för mycket i vackra dikter" var rubriken till den stort uppslagna recensionen av Martin Lagerholm i Svenska Dagbladet 5 juni 2011, (SvD.se)

Direktpris från förlaget: 160 kr inkl. moms, frakt tillkommer