Olsson, Anders, f. 1949, litteraturkritiker och författare. O. framträdde omkring 1980 i kretsen kring tidskriften Kris. Essäsamlingen Mälden mellan stenarna kom 1981 och hans doktorsavhandling om Gunnar Ekelöf 1983. Den okända texten (1987) är en kritisk genomgång av moderna litteraturteorier och deras bakgrund i traditionen. O. har utgivit ett större arbete om Gunnar Björling, Att skriva dagen (1995), och en essä om Vilhelm Ekelund, Ekelunds hunger (1995). Till Ekelöfs författarskap återkom O. i en monografi 1997. Han har också framträtt som lyriker med sinnlig, associativ dikt med litterära associationer, t.ex. Bellerofontes resa (1988), Solstämma (1991) och Ett mått av lycka (1998). Läsningar av intet (2000) är en studie av den poetiska nihilismens tradition i modern litteratur.

Tillbaka

Källa Nationalencyklopedin