Ingmar Simonsson

,
Foto: Dan Hansson

Medlem i

Författarcentrum Öst

Verksam som

Poet, Fackboksförfattare, Dramatiker

Åldersgrupp

Gymnasium, Vuxen

Beskrivning

Min senast utgivna bok är Kierkegaard i vår tid där Kierkegaards aktualitet idag behandlas tillsammans med en presentation av hans skrifter. Innan dess Lufthungrande Medavdöda ­ två långdikter. Dessförinnan Bellmans värld där Bellmans visdiktning sätts in i sitt rätta samhälleliga och litterära sammanhang, med tonvikten på stilblandningen i Fredmans Epistlar.

Jag har främst skrivit dramatik, mest omskriven är Kierkegaards Antingen ­ Eller, gick på Teater Aurora i Stockholm 100 utsålda kvällar 1986­-87, den teatersäsongens kritiker-och publiksuccé på frigruppsnivå. Jag har också översatt, förutom från danska även från engelska, som den mest omskrivne poeten under 1900-talet i USA: Wallace Stevens.

Vad jag gör under författarbesöken

Håller gärna föredrag om:
1) Bellmans olika världar
2) Kierkegaard i vår tid
3) Etik och moral
4) Dramaturgi
5) Moderna skulpturer

1) Bellmans syn på brännvinet förändras efter 1772 då Gustaf III infört brännvinsförbud i samband med en hotande svält, och förändras åter 1776 när man kunde dricka lagligt sädesbrännvin igen. Men det var ändå under frihetstidens avslutande år som Bellman skrev 50 av de 82 epistlarna och två tredjedelar av visorna som kom att ingå i Fredmans Sånger. Epistlarnas värld färgades av de osäkerhetsstämningar som rådde då. Det var främst dryckesvisor som efterfrågades. Bellman skrev även en serie visor som var parodi på dåtida ordenssällskap, förebilderna till Bacchi Ordenskapitel af de Två Förgyllda Svinen var då välkända som försupna.

2) Kierkegaards tankar är i hög grad aktuella. I sin tankevärld levde han långt före sin samtid. Idéerna, konflikterna och existenserna som framträder i hans skrifter är nu en del av vår verklighet. Vi ställs ju i valsituationer på ett annat vis än förut. Hur få människor att inte bara vara som andra och göra som andra gör utan tänka efter själva, själv förhålla sig till sig själv och andra och omvärlden. Människans uppgift är ju att leva sitt eget liv, och det är en ständig process: att bli identisk med sig själv. Kierkegaard poängterar den enskildes ansvar för sina val och skulden när en enskild bryter mot det etiska, ångesten före och ångern efter. Varken existens eller innerlighet går att meddela andra direkt utan är något som enskilda måste förvärva själva.

3) Klargör etik och moral. Tar upp etiska förhållningssätt, ifrån Aristoteles över Kierkegaard till idag, även fråga om egna moraliska förhållningssätt.

4) Teaterdramaturgi respektive filmdramaturgi.

5) Moderna skulptörers verk, ifrån Sveriges första modernistiska skulptör Christian Bergs verk på 20-talet till skulpturer gjorda under 2000-talet.

Länkar till författaren

Utförligare presentation

Verkförteckning

Den fackliga handboken, 1980
Traak och Tria, 1980, barnbok
Jag gör väl vad jag vill? 1982, om lagar och normer
Kierkegaards Antingen - Eller, dramatik
Medavdöda, 1993, dikt
Bellmans värld, 1995
Lufthungrande Medavdöda, 2001
Kierkegaard i vår tid, 2002

Drama

Tillbaka