Vad är läsning? Vad gör vi egentligen när vi läser

och vilka är villkoren för läsning? 

      Läsning är en akt av självglömska där vi blir

delaktiga i andra världar. Min bok handlar om

läsningens villkor, dess behov av tid, plats och minne.

Dessa villkor kan för många synas självklara men

är det inte längre. Tiden räcker inte till, rummet är

överfullt och glömskan breder ut sig.

       Jag vill med hjälp av Marcel Proust och

samtida tänkare visa hur läsningens erfarenhet

kan återskapa förlorade förbindelser mellan tiden,

rummet och det kulturella minnet.

                                                    Anders Olsson

Vid direktköp från förlaget: 180 kr,inkl. moms, frakt tillkommer