128 s. Omslag i Classic Tweed, skogsgrön

.
Tolkning: Pierre Zekeli och Marianne Sandels. Efterord: Anders Olsson.
Giuseppe Ungaretti är en klassiker inom den poetiska modernismen och en av de absolut största inom italiensk 1900-tals poesi. Nu kommer för första gången på svenska hans krigspoesi som revolutionerade den samtida dikten. Här är dikttolkningar ur L’Allegria (Glädjen) 1914-1919 och ur Sentimento del Tempo (Tidskänsla) 1919-1935.
Tvåspråkig utgåva, på varje uppslag står det italienska originalet på vänster sida, tolkningen på höger sida. Boken har även en kronologi.
”En av de största italienska modernisterna” bildar ingress till Mikael van Reis recension i Göteborgs-Posten där han skriver: ”Hans tidiga poesi äger en precis lätthet, en plötslig klangstyrka i det till synes enkla. Han skriver en satsens poesi som förvandlar de enskilda orden till element i en konstellation. Den spelar i minimala former med ofta vertikala relationer. Jord, gräs. himmel, ljus… Han är inte hermetisk i meningen gåtfull. Morgon är en ofta citerad kortdikt som lyder:”

M´illumina Jag upplyser mig
d´immenso med oändlighet

Rubriken till Tommy Olofssons recension i Svenska Dagbladet: ”Upplyst med oändlighet” och: ”En poet, ´en klump av drömmar´, som helst ville slippa dö hjältedöden, det var Giuseppe Ungaretti”… I en vacker tvåspråkig utgåva publiceras nu för första gången på svenska ett urval av hans ytterst lakoniska skyttegravsdikter… ´Jag har aldrig varit/ så fäst/ vid livet´. Man kan säga att de orden uttrycker kontentan av Ungarettis krigsupplevelser… Det finns en enorm uttryckskraft i Ungarettis lakoniska dikter. Denna är väl tillvaratagen i de svenska versionerna.” Eva Ström i Sydsvenskan: ”…en kortdiktens mästare, där varje ord tycks vibrera på en egg. Det finns en maximal enkelhet i dem som aldrig eftersträvar vare sig det kryptiskt kodade eller den patosfyllda retoriken. Ändå finns i denna maximala enkelhet en skärpning av alla sinnen som kan övergå i en extas eller som Ungaretti skriver ´en genomskinlig häpnad av gränslöshet´.”

 

 

NOIA                                                
Anche questa notte passerà                  
Questa solitudine in giro                          
titubante ombra dei fili tranviari           
sull’umido asfalto                                
Guardo le teste dei brumisti                 
nel mezzo sonno tentennare                                          

LEDA

Också denna natt förgår 

Denna ensamhet runt omkring
spårvägsledningens oroliga skugga
på den våta asfalten

Jag ser kuskarnas huvuden skaka
i halvsömn

Vid direktköp från Themis, 120 kr inkl. moms, frakt tillkommer