Vem var Shakespeare?…./Martin Tegen

Martin Tegen Första gången som författarnamnet William Shakespeare framträder är med versberättelsen Venus och Adonis 1593. Många såg då i den en allegori om drottning Elizabeth och hennes “jungfrulighet”. Är det månntro samma drottning som även förekommer i Shakepeares Sonetter som den mörka damen? Vem kan det då vara som döljer sig bakom författarnamnet Shakespeare? Martin Tegens första bok …

Vem var Shakespeare?…./Martin Tegen Läs mer »