Sångernas bok, som blev Heinrich Heines mest spridda och kända diktverk, uppvisar lyriken i ett förändringsskede; här bryts en romantisk poesi med ironiska drag mot en modernare ton på friare vers. 

Samlingen innehåller fem delar: Unga smärtor, Lyriskt intermezzo, Hemkomsten, Harzresan och Nordsjön

Ingen tyskspråkig författare har tonsats så ofta som H. Heine – närmare sjutusen tonsättningar har listats. I denna volym presenteras orginalet som parallelltext.

Med 30 teckningar av Hugo Flintzer.

Efterord av Axel Englund

Kronologi av Martin Tegen.

Martin Tegen har tidigare tolkat bl.a

R.M Rilkes: Sonnetterna till Orfeus (2009)

J.W. Goethes : Väst-östlig divan (2004) och

W. Shakespeares Sonetter och versberättelser, för vilka Tegen erhöll Samfundet De Nios översättarpris i december 2007.

Svenska Akademien har tilldelat Martin Tegen Natur & Kulturs översättarpris för år 2011.

”Det har ljugits för mycket i vackra dikter” var rubriken till den stora uppslagna recentionen av Martin Lagerholm i Svenska Dagbladet 5 juni 2011, (SvD.se)

Direktpris från förlaget: 200 kr inkl. moms, frakt tillkommer

Tillbaka