Sommaren 2018 brann det på många platser i Sverige.

Över 20 000 hektar skog eldhärjades, varav 9 000 i Hälsingland.

Denna bok handlar om Ljusdalsbränderna. Framförallt om branden på Nötberget vid byn Kårböle där författaren sedan 1981 äger ett fritidshus. Kårböle blev inklämt mellan tre stora bränder.

För att besegra bränderna fordrades de största släckningsinsatser landet någonsin mobiliserat. Det mest imponerande var civilsamhällets engagemang.

Tack vare insatserna från det lokala brandvärnet och alla frivilliga kunde Kårböle räddas.

Boken handlar också om landsbygdens sårbarhet. Om hur nedläggningen av grundläggande samhällsservice påskyndat landsbygdens avfolkning. Om hur våra skogar förvandlats till obebodda barrskogsplantager.

Det handlar även om hur brandberedskap har rustats ned decennium efter decennium. Under arbetet med boken har författaren blivit alltmer oroad över våra makthavares nonchalanta och självgoda inställning till brandskydd och krisberedskap.

Direktköp från förlaget: 200 kr + frakt

 

Tillbaka