TÄCKNAMN SHAKESPEARE

Av: GÖSTA FRIBERG & HELENA BRODIN FRIBERG

 


I sin gedigna och väldokumenterade undersökning av problematiken kring Shakspeares verk följer Gösta Friberg och Helena Brodin många spår. De redogör för köpmannen Will Shaksperes liv och de märkliga tomrum och obesvarade frågor som finns i hans biografi. Hur skulle han ha kunnat tillägna sig alla de omfattande och svårtillgängliga kunskaper på de mest skilda områden som Shakespeares verk vittnar om? De prövar hypotesen att Edward de Vere,17:e earlen av Oxford, är författaren, och först då tar dramernas Shakespeare gestalt. Earlen av Oxford fick sin tidsfrämsta utbildning; genom sina resor i Italien och Frankrike skaffade han sig på plats den ingående lokalkännedom som finns i pjäserna. Genom sina nära kontakter med Elisabeth fick han dessutom en unik inblick i det politiska spelet kring drottningen. Täcknamn Shakespeare ger också en levande skildring av den oerhört fängslande elisabetanska epoken.

Vid direktköp från förlaget: 350 kr inkl. moms, frakt tillkommer

Tillbaka