Här presenteras en samling nyöversatta luthertexter med inriktning på Martin Luther som själavårdare.

Luthers reformation tog sin utgångspunkt i en själavård som var en reaktion på hur människor kränktes och stukades av kyrkan. Den inriktades därmed också på människors ekonomiska och sociala utsatthet och samhällets förtryckande strukturer.

Här finns många själavårdsbrev, bordssamtal, predikningar, psalmer, böner och andra texter av Martin Luther. De är kommenterade av redaktörerna och översättarna Göran Agrell och Karin Löfgren.

Direktköp från förlaget: 200 kr + frakt

Tillbaka