Bokstäverna jag färdas i

en antologi om NELLY SACHS

i redaktion av Anders Olsson

216 s. Omslag i Classic Tweed, elfenben.

Essäer ­ nyöversatta dikter, del av brevväxlingen med Gunnar Ekelöf och Paul Celan ­ som presenterar Nelly Sachs författarskap. Anders Olsson är redaktör, bl.a. medverkar: Ruth Dinesen, Aris Fioretos, Katarina Frostenson, Madeleine Gustafsson, Anders Olsson, Lenke Rothman, Göran Sonnevi, Birgitta Trotzig och Inge Wærn.

”En mångfacetterad bild av en stor centraleuropeisk diktare som tycks förena en nästan ofattbar styrka i sin poesi med en skörhet i sitt väsen” bildar ingress till Eva Ströms recension i Sydsvenskan:” Nelly Sachs och Paul Celan är utan tvivel, som Anders Olsson skriver, 1900-talets mest betydande tyskspråkiga diktare efter Rilke.”

Mikael van Reis i Göteborgs-Posten: ”Sachs fick Nobelpriset 1966, något som man i retrospektiv självklart också skulle givit Celan, men han var ganska obekant för Svenska Akademipoeter som Edfelt, Ekelöf och Lindegren som alla översatte Sachs dikter och dessutom korresponderade med henne. De senaste tjugo åren har den internationella kommentaren till Paul Celans diktning vuxit massivt. Det har emellertid varit förhållandevis tyst om Nelly Sachs diktning. Vilket är orättfärdigt. Men nu förligger något så ambitiöst som en antologi Nelly Sachs-studier: Bokstäverna jag färdas i. Är man något intresserad av det poetiska språkets akuta villkor rekommenderar jag denna bok varmt. Den berör både biografiska perspektiv och textläsningar.”

Rubrik till Jesper Ossons recension i Svenska Dagbladet: ”Njutbar resa in i Nelly Sachs gåtfulla skrift.” Och Åsa Beckman i Dagens Nyheter: ”I den här antologin blir man påmind om den enorma betydelse som skrivandet och litteraturen kan få. Det blir bokstavligen, som titeln uttrycker det, bokstäver att färdas i.”

 

Innehåll:
Vägen är en hand
Katarina Frostenson
Delaktighetens poetik
Aris Fioretos
Ur brevväxlingen Nelly Sachs ­ Gunnar Ekelöf
I översättning av Madeleine Gustafsson
Nelly Sachs och Gunnar Ekelöf
Ruth Dinesen. I översättning av Ingmar Simonsson
Tre dikter
Nelly Sachs. I tolkning av Göran Sonnevi
Tillblivelsens dikt
Mona Vincent
Den magiske dansaren
Nelly Sachs. I tolkning av Inge Wærn
Möten. Inge Wærn, Nelly Sachs och Paul Celan
Anders Olsson
Ur brevväxlingen Nelly Sachs ­ Paul Celan
I översättning av Madeleine Gustafsson
En bok av sand. Nelly Sachs och Paul Celan
Anders Olsson
Nelly Sachs och Lenke Rothman, några fragment
Anders Olsson
Zungenbaum
Birgitta Trotzig

Vid direktköp från förlaget: 200 kr inl moms + frakt

Tillbaka