Kierkegaard i vår tid

av Ingmar Simonsson.

336 s. Omslag i Classic Tweed, vinröd.

En skrift om Sören Kierkegaards aktualitet tillsammans med en presentation av diktarfilosofens verk.

Boken visar ”på vad sätt Kierkegaard fortfarande är en brännande aktuell författare” recenserar Thure Stenström i Svenska Dagbladet: ”Med stort folkbildningspatos, beundransvärd energi och lika delar dödsförakt har Ingmar Simonsson föresatt sig att trotsa alla hinder och invändningar. I Kierkegaard i vår tid söker han introducera den svåre dansken för en bredare publik… För all den goda lärdomen och för det lika goda pedagogiska uppsåtet är det bara att lyfta på hatten. Otvivelaktigt kommer Simonsson med åtskilliga intressanta och nyttiga iakttagelser, till exempel rörande varför Kierkegaard döljer sig bakom sina pseudonymer eller varför han skriver skönlitterärt. Existensfilosofi kunde enligt Kierkegaard aldrig predikas eller läras ut. Den måste illustreras i fiktionsgestalter, så att läsaren kunde ana vad det verkligen innebär att leva i existens, innerlighet och lidelse ­ i stället för att bara begripa det! Och nog blir Kierkegaard aktuell så det förslår: i sin kritik av masstänkandet och de förljugna massmedierna, i sitt krav på moralisk äkthet och överensstämmelse mellan liv och lära, i sin vidräkning med vetenskapsövertron och den moderna människans feghet inför livsfrågorna.”

innehåll:
Inledning
Introduktion till Kierkegaard
Kierkegaards debut och Om begreppet ironi
Kierkegaards heteronyma författarskap
     Antingen-eller
     Fruktan och bävan
     Gentagelsen
     Filosofiska smulor
     Begreppet Ångest
     Förord            
     Stadier på livets väg
     Avslutande ovetenskaplig efterskrift   
     En kris i en skådespelerskas liv
     Två små etiskt-religiösa avhandlingar
     Sjukdomen till döds
     Övning i kristendom
Kärlekens gärningar
Kierkegaards syn på författarskapet
Tidskriften Ögonblicket
Kronologi
Litteratur

 

Direktpris från förlaget: 200 kr inkl. moms, frakt tillkommer

Tillbaka