Författaren Stefan Foconi har tidigare utgivit åtta böcker, under senare år också¨drivit upp drygt 300 arter av träd från hela världen ifrån fröstadiet, även om han i denna essä främst ägnar sig åt våra skandinaviska träd. Stefan Foconi närmar sig trädgården ur ett existentiellt perspektiv.

Boken innehåller också 36 bildsidor, 32 av dem är i färg, vilka visar våra vanligaste trädsorter och hur dessa särskiljspå löv, blomster och frukt.

 Direktköp från förlaget: 110 kr inkl.inkl. moms, frakt tillkommer 

 

Tillbaka