Det är märkligt nog 200 år sedan Sören Kierkegaard
föddes den 5 maj 1813, vilket är märkvärdigt med
tanke på att hans verk är i så hög grad aktuella idag.
Idéerna, konflikterna och existensmöjligheterna som
framträder i hans skrifter är nu en del av vår verklighet.

Den här boken vill försöka göra Kierkegaards verk mer
lättillgängliga. Här finns även det betydelsefulla i hans 
liv med och på så vis är det fråga om en monografi –
om såväl liv som verk.

Direktpris från förlaget: 200 kr inkl. moms, frakt tillkommer 

Tillbaka