William Shakespeare

Sonetter och versberättelser

Tolkning och efterord: Martin Tegen

William Shakespeare är välkänd som författare
till en mängd skådespel, åtminstone 36 pjäser,
vilka anses som ett av världsdramatikens krön.

Sonetter har också tolkats till svenska flera gånger.
Sonetterna har vanligtvis betraktats som kärleksdikter,
men förefaller ofta innehålla också andra mer dolda budskap.
Denna tolkning är mer trogen mot originalet än tidigare gjorda.
I denna bok presenteras dessutom originalet som parallelltext.

Förutom Sonetter finns ytterligare två diktverk med i boken.
Versberättelserna Venus och Adonis samt Lucretias våldtäkt.
Venus och Adonis är en burlesk versberättelse som skildrar
kärleksgudinnan Venus häftiga kärlek till unga Adonis
och den är aldrig tidigare tolkad till svenska.
Lucretias våldtäkt är också en klassisk historia,
men som framgår genom titeln, av mer tragisk art.

Martin Tegen har tidigare tolkat J.W. Goethes Öst-västlig divan
och även översatt Oswald Spenglers Västerlandets undergång.

Martin Tegen fick Samfundet De Nios översättarpris 13 december 2007 för sin tolkning av Shakespeare. Och Carl-Johan Malmberg anser i Svenska Dagbladet att ”… hans tolkningar helt enkelt är det bästa hittills på svenska: texttrogna, musikaliska, uppfinningsrika!” Svenska Akademien har tilldelat Martin Tegen Natur & Kulturs översättarpris för år 2011

Direktpris från förlaget: 200 kr inkl. moms, frakt tillkommer

Tillbaka