Lufthungrande Medavdöda

Ingmar Simonsson                                                                Två långdikter. 144 s. Omslag i Classic Tweed, koboltblå.

”…innehåller två verk, Lufthungrande, som är en traditionellt komponerad diktsvit, och Medavdöda, som har karaktär av libretto eller lyriskt versdrama med olika stämmor och recitativ för kör. De båda verken är motiviskt och tematiskt nära besläktade. De tycks kommunicera med varandra, så att formuleringar från det första förekommer i det andra, eller vice versa”, recenserar Tommy Olofsson i Svenska Dagbladet: ”Assonanser och alliterationer snubblar över varandra, som när ”stenbumlingar drumlade och tumlade nerför berget” och ”sedan knusades, krossades, knasades mot stenarna nedanför” . Homonymer tar sig gärna en svängom med varandra… i den lustiga orddans som denne otidsenlige poet stundtals iscensätter.

Prologens början ur Lufthungrande

Natten står och slår

med upprörda slag

mot fönsterrutan.

Går åter upp

i limningen

sammanfogad

med nattens väsen

fuktas askan av födslobesvär.


Fönstermönster mot nattgolvsdunkla

nattsiktet öppnar ens fönster

med helt annat leverne

än dagligdagande.


Vak viker inte undan

utan står stadigt på

­ oundvikliga vak ­

utan stänganordning

har vakan sin egen tid.

En vankar med vakan

i vilsna oavvisliga tankar,

efterhängsna eftertänksamhet.


Nattsiktet står på

med vad vaket bereda,

spårar och spänner.


Vid direktköp : 100 kr.inkl moms, frakt tillkommer 

Tillbaka