Martin Tegen

Första gången som författarnamnet William Shakespeare framträder är med versberättelsen Venus och Adonis 1593. Många såg då i den en allegori om drottning Elizabeth och hennes ”jungfrulighet”.  Är det månntro samma drottning som även förekommer i Shakepeares Sonetter som den mörka damen? Vem kan det då vara som döljer sig bakom författarnamnet Shakespeare?                                                                           

Martin Tegens första bok på Themis förlag var hans tolkning av Shakespeares Sonetter och versberättelser för vilken han erhöll Samfundet De Nios översättarpris 2007.

Themis har också utgivit Tegens tolkning av R. M. Rilkes Sonetterna till Orfeus 2009 och H. Heines Sångernas bok 2011.

Direktpris från förlaget: 180 kr inkl.moms, frakt tillkommer

Tillbaka