Wallace Stevens (1879-1955) blev 1900-talets mest omskrivne poet i USA. Denna utgåva innehåller många korta och ett antal långa dikter ur alla hans diktsamlingnar. Från debuten med Harmonium vid 43 års ålder till det sista diktverket The Rock, som utgavs dagen innan han fyllde 75 år, i Collected Poems. presenteras här Stevens hela spännvidd som poet. Dessutom är originalet med som parallelltext. Alla hans aforismer, Adagia, publicerades först i Opus Posthumous, finns också med i denna volym

”Poesi är en fasan som försvinner i snårskogen.”

”Poesi förhöjer känslan för verkligheten.”

”Poesi är en förnyelse av erfarenhet.”

”Poesi är språkets glädje (fröjd).”

”Poesi är en kur för själen.”

ur Adagia

Urval och tolkning: Ingmar Simonsson

Direktpris från förlaget: 200 kr inkl. moms, frakt tillkommer

Tillbaka