Robert Hass (f.1941) räknas bland USA:s mest
betydande poeter. Hass tillhör samma generation
som Nobelpristagaren Louise Glück och presenterar
en liknande personligt reflekterande poesi. Urvalet
i denna bok är ur Hass samtliga sju diktsamlingar
sedan debuten 1973. Han är även översättare, av
bland andra Tomas Tranströmer och Czeslaw Milosz.
Också skrivit essäböcker, i en av dem en essä om
Tomas Tranströmer. Hass bor i Kalifornien och 
vandrar ofta i bergen i Sierra Nevada, därav
boktiteln: En morgon i Sierra

I sin diktning reflekterar han över vardagliga 
händelser då reflektionen blir ett slags sjätte
sinne som ger erfarenheten en djupare mening.

Att läsa Hass lär oss uppmärksamhetens konst.
Ofta förekommer referenser till växter och fåglar
i hans dikter. Han är aktiv i miljörörelsen i USA.

Urval och översättning av Bo Gustavsson
och Lars Nyström

Direktpris: 200 kr + frakt

Tillbaka