Musikens natur är svårfångad,                                                                         i alla tider har människan försökt närma sig musikens väsen.      Uttalanden i aforistisk form kan belysa olika yttringar och musikaliska ingångar som musiker dagligen brottas med.                                              Även publiken kan väcka upp sitt lyssnande och ta del av ett underliggande musikaliskt tänkande.                                                            Ordet kan ibland öppna porten till sinnenas upplevelser. 

Aforismer och citat om musik                                                                          i urval av tonsättare Leo Nilsson.

Leo Nilsson har undervisat vid                                                          Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.                                          Musikens aforismer var där ofta ett                                                                  inspirerande inslag i förståelsen av musik.

Direktpris från förlaget: 180 kr + frakt