”Boken ger en introduktion till Tommie

Haglunds synnerligen rika musikaliska värld.

Hans musik är sådan att den talar till en

bred publik men på ett kvalificerat vis.

Den är en andlig uppenbarelse i en

annars andefattig tid.

    En sådan här bok utgör ett viktigt bidrag

till litteraturen om svensk konstmusik och

är skriven på ett sätt att den är tillgänglig

för den månghövdade publik som tagit

Hagunds musik till sitt hjärta.”

                    Ur Erik Wallrups förord

Numera räknas Tommie Haglund som 

en av Skandinaviens mest visionära och

särpräglade tonsättare. Hans musik 

spelas ofta och han har tilldelats de 

högsta utmärkelser som finns att få

i Sverige, för en tonsättare. 

Direktpris från förlaget: 250 kr + frakt 

Tillbaka