Wallace Stevens (1879-1955) blev 1900-talets mest

omskrivne poet i USA. Han tilldelades många priser,

bl.a. erhöll 1950 och 1954 års National Book Award

i poesi och 1955 års Pulitzer price i poesi.

 

Genom hela sin karriär var Stevens trogen den prövande

och experimentella attityden till meningsskapandet. Bevis

på det är denna essäbok, utgiven några år före hans död.

Essäerna består av de föreläsningar som Stevens höll vid

olika tillfällen och präglas därför av ett direkt tilltal som

dramatiserar själva tankeprocessen. Det direkta tilltalet är

riktat till publiken som känns väldigt närvarande i texten.

Och Stevens verkar ofta rätta sig själv eller kommentera

sin egen argumentation.

 

 

Direktpris från förlaget: 200 kr + frakt

Tillbaka