Essäerna rör likheter och skillnader
mellan psykoanalys och konstnärligt skapande
och värnar uttalat om gränser mellan dem.
Boken är samtidigt ett försök till kritisk diskussion
om vår samtid och vad det innebär
att vara människa idag.

Vår tids teknologiska syn på människan
visar sig i den nästan totala dominansen av KBT
inom vården och i en ängslig tillämpning
av manualer och diagnostiska formulär.

Författaren understryker att kunskapssökandet
är förutsättningen och värnet för psykoanalysens
botande förmåga, men också för dess potentiella
skapande aspekter.


Direktpris från förlaget: 200 kr + frakt

 

Tillbaka