En mångstämmig diktbok
förutom ett jag hörs också skuggan
och ur nattkören framträder separata
röster, som En sorgestämma och
Ensamma stämmor som
Trästämma
Slagstämma
En väntans stämma
Pojksopran
En brödrastämma
En hämmad stämma
En kastratstämma, samt
Röster i nattsikte och andra
Nattstämmor och även
En härskare i självets rike?
 
 
Direktpris från förlaget: 150 kr + frakt