Vill du veta hur vi kan ställa om

till en hållbar framtid?

Vill du veta varför kalhyggesbruk

är förödande för klimatet?

Vill du veta sanningen bakom

Sveriges elkris 2022-2023

Läs då denna faktabaserade

och innehållsrika bok!

Arne L Persson

Filosofie doktor i matematik

Universitetslektor vid Lunds

Tekniska Högskola 1963 – 1998

Direktköp från förlaget: 150 kr + frakt

 

Tillbaka