Lars-Åke Kastling

Om mäns våld mot kvinnor 

Det går att göra något åt mäns våld mot kvinnor och barn!

Män slår kvinnor och barn varje dag inom hemmets fyra väggar.Det innebär  omfattande lidande för de drabbade, men det är även en samhällsekonomisk katastrof.

Boken handlar om män som har svårigheter att förstå sina egna och andras känslor och istället agerar med våld. De kan inte hantera upplevd förödmjukelse och skammen banar väg för dem att rättfärdiga sitt våld. De våldsutövande männen osynliggör, förnekar, bagatelliserar och skyller sina våldshandlingar på partnern.

Författaren beskriver flera exempel på män som tagit sin uppväxts våld med sig in i vuxenvärlden, men väl i samtalsbehandling kan de få kontakt med sitt känsloliv. De män som gått i samtal har uttryckt glädje över att veta vad de känner, något som gjort det möjligt för att dem att välja bort våldet. Dessa män har fått kunskap om hur de ska bete sig respektfullt och därmed möjligheten till en nära relation med dem de älskar.

Lars-Åke Kastling träffar dagligen våldsutövande män och våldsutsatta kvinnor och barn i sitt arbete.

Direktköp från förlaget: 160 kr inkl. moms, frakt tillkommer 

Tillbaka