För mer än 50 år sedan inleddes en väpnad kamp för ett fritt Eritrea och landet har nu varit självständigt i mer än 25 år.

Olika händelser, oförmågor, felaktiga beslut och brist på beslut har resulterat i att landet med stora möjligheter att blomstra blev en diktatur.

De personer som här berättar hur de offrade hälsa och ungdom för en dröm om ett självständigt och demokratiskt Eritrea, med ett 30-40 årigt perspektiv, har förmågan att problematisera och kritisera såväl andra som sig själva.

Emellan intervjuerna berättar författaren om egna upplevelser från tre resor med befrielserörelsen ELF under befrielsekriget. Med ett 50-tal fotografier.

Cristina Björk arbetade på Svt under 1970-80 talet. Chef för Kulturhuset i Stockholm 1995-1999, därefter VD för Utbildningsradion till 2010.

Direktköp från förlaget: 180 kr + frakt

Tillbaka