Liksom Luther själv ville förmedla Bibelns texter på folkets språk i sin tid, behöver också idag hans texter göras tillgängliga på vårt språk. Till 500-års firandet 2017 av reformationens start kommer här ett urval av Luthers texter på svenska, dels för att skapa en djupare förståelse av Luthers teologi och tänkande, dels för att ge möjlighet till samtal om några av Luthers viktigaste tankar.

När Martin Luther (1483-1546) kritiserade avlatshandeln, där människor köpte befrielse från den av kyrkan pålagda botgöringen i skärselden, kom han i konflikt med påvekyrkan, blev bannlyst och förklarad fredlös och därmed tvingad att bli reformator och att med sina kollegor bygga upp ett evangeliskt kyrkoliv.

Direktpris från förlaget: 200 kr + frakt

Tillbaka