Den 95 årige Martin Tegen debuterar som poet med 95 sonetter.

Martin Tegen har tidigare på Themis utgivit tre tolkningsvolymer:

William Shakespeare: Sonetter och versberättelser

Rainer Maria Rilke: Sonetterna till Orfeus

Heinrich Heine: Sångernas bok

För Shakespeare-tolkningen erhöll Tegen Samfundet De Nios översättarpris 2007.

Svenska Akademien tilldelade Martin Tegen ett översättarpris 2011. 

Till 95-årsdagen 2014 kom Tegens fjärde bok på Themis:

Vem var Shakespeare? Sonetternas gåta

Direktköp från förlaget: 100 kr inkl. moms, frakt tillkommer

Tillbaka