Mot öster soldat innehåller två romaner, såväl Mot öster soldat som Soldatens kärlek. Här skildras kriget mot Ryssland 1808-1809 utifrån en ung lantvärnssoldat, Johan Malm, och hans kamrater. En hop bondpojkar som man inte ens har råd att utrusta med uniformer innan de skickas österut mot ryssen. De illusioner Johan haft om soldatlivets glans och hjältemod får snart sina allvarliga knäckar. Överskeppningen blir en pärs och vid den finska kusten får de unga soldaterna sitt elddop. Det blir ingen framgång för de svenska vapnen, men Johan klarar sig helskinnad denna gång. De unga soldaternas umbäranden i fält med dödsskräck, prygelstraff och hungersnöd bär verklighetsprägel. Johan kommer efterhand att delta i flera strider och lär sig behärska både sin rädsla och sitt gevär. Även hans mor, Margareta, och morfar, bonden Eric Hansson, tar plats i denna skildring av kriget bortom hjältehistoriens kulisser.

”Sträckläsning om soldat i finska kriget”är rubriken till Annika Ahos recension i Vasabladet 7 september 2008

Direktpris 180 kr inkl. moms, frakt tillkommer 

Tillbaka