Sviter

av Federico García Lorca

 

264 s. Omslag i Classic Tweed, skogsgrön.

García Lorcas diktsamling Sviter, för första gången på svenska, tolkning: Marika Gedin och efterskrift: Anders Cullhed.

Tvåspråkig utgåva, på varje uppslag står det spanska originalet på vänster sida och tolkningen på höger sida. Boken har även en kronologi.

Dagens Nyheters rubrik till Ulf Erikssons recension: ”Lorca firar sitt gei. Dikterna i ’Sviter’ är en formidabel uppvisning.” Och Eriksson skriver: ”Lika säkert ter det sig för mig att den unge poeten här verkligen firar sitt geni, i en serie svindlande zoomningar som gör lysmasken till stjärnornas like, spegeln till det ofödda barnets grav och natten till den sorgedräkt som gör själva himlens ensamhet möjlig att begråta… I sin helhet är ´Sviter´ en formidabel uppvisning. Invid de utsökta nocturnemotiven och de iskalla spegelmeditationerna finns lakoniska landskap som stigna ur en Hemingwayroman (”Blå himmel/ gult fält”) och lyriska dialoger där man känner den blivande dramatikerns längtan efter en scen.”

Och ur Göteborgs-Posten, Ragnar Strömberg recension: ”Efter bara några steg på denna´outsägliga väg full av prästkragar och färgskimrande små ödlor´som Lorca beskrev sitt utbrytningsprojekt för en vän, står det klart att Sviter, i Marika Gedins lyhörda och avspända svenska språkdräkt, måste placeras i kanonisk jämnhöjd med de tre mer kända verken. Här kan vi följa utvecklingen mot den raffinerade enkelheten i Zigenarballaderna, som blev en enorm publik framgång, men också förnimma den skuggrika smärtan som de sista dikternas branta bildspråk är genomstungna av:

´Natten himmel/ är en öken/ en öken av lampor/ utan ägare. // Horder av silver/ gav sig av/ till mysteriets/ täta jäst.´ ”

Vid direktköp från Themis, 150 kr. inkl. moms, frakt tillkommer.

Tillbaka