Mer än filosof, flera verk är om psykologi, som
Begreppet Ångest och Sjukdomen till döds – 
om förtvivlan. Andra verk är psykologiska
experiment, som Gentagelsen och 
Skyldig? – Icke Skyldig? andra bandet av
Stadier på livets väg. Han benämns även
som ”Subjektivitetens fader” genom det
stora verket Avslutande ovetenskaplig
efterskrift till filosofiska smulor. Hans verk
skrivna i andra namn utgår från hans litterära
metod att i Sokrates anda få läsaren att 
föda sin insikt själv. Att bära fram idén 
utan strålkastare på förkunnaren, för att
läsaren själv ska kunna ta ställning, vilket 
märks redan i hans första stora verk 
Antingen – eller där två olika existensmöjligheter 
framträder: estetikern respektive etikern.
 
Beställ genom att maila: themis@telia.com
 
Direktpris från förlaget: 180 kr + frakt